INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 'NI SEIKI NO HI' SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

INOBU 3 'NI SEIKI NO HI' SMAN 1 BEKASI
INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’ SMAN 1 BEKASI

SMANSASI present..
INOBU 3 ‘NI SEIKI NO HI’

Sunday,24 May 2009
9am till end…
@SMAN 1 Bekasi
HTM 5000

Cosplay Competition
Cosplay Cabaret
Bon Odori
Taiko
Obake
Doujinshi
J-Band
etc..

Baca Juga :