Mengapa Anak Tidak Suka Membaca?
By: Date: October 17, 2019 Categories: Pendidikan

Mengapa Anak Tidak Suka Membaca?

Tentu kita hendak buah hati anda pandai membaca, tetapi terkadang anda dihadapkan di posisi anak yang tidak suka membaca, anda merasa bingung kenapa anak tidak suka membaca? Meskipun, faktanya telah menjadi kelaziman orang tua tidak memberi misal dan tidak tekun menuntun anaknya guna suka membaca.

Membaca ialah jendela dunia dan alat guna menimba ilmu yang bakal terus terpakai seumur hidup, maka dari tersebut begitu pentingnya keterampilan membaca guna seorang anak. Berdasarkan riset sudah terbukti anak yang suka menyimak sejak kecil mempunyai IQ verbal yang tinggi sebab anak bakal mempunyai perbendaharaan kata yang tidak sedikit dari pengetahuan yang dimilikinya.

Sayangnya, tidak seluruh anak suka dengan pekerjaan membaca. Terkadang anak dapat membaca suatu paragraf berulang-ulang, namun pemahamannya tidak tepat sehingga tidak boleh heran anak jadi tidak suka membaca. Pada dasarnya kunci keberhasilan menyimak anak ialah ketika mereka mengetahui dan merasakan apa yang dibacanya.

Ayah bunda, saat anak tidak suka membaca, janganlah anda menghukum dan memaksanya, yang perlu anda lakukan ialah mencari penyelesaian yang tepat guna menumbuhkan Minat baca pada anak. Anak dapat baca tersebut sudah biasa namun anak yang memiliki Minat Baca tersebut baru luar biasa.

Sumber : www.studybahasainggris.com