Nama Nama Surga Serta Penghuninya
By: Date: June 20, 2020 Categories: Pendidikan
Nama Nama Surga Serta Penghuninya

Nama Nama Surga Serta Penghuninya

Nama Nama Surga Serta Penghuninya

Nama Nama Surga Serta Penghuninya

1. SURGA FIRDAUS

adalah surga yang diciptakan oleh allah swt.dari  bahan emas yang merah . syurga ini bagi mereka yang ikhala karena allah dalam menjalankan setiap ibadahnya, orang yang rajin menunaikan zakat, wanita yang tidak melakukan zina dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

2. SURGA ADN

adalah  surga yang diciptakan oleh allah swt dari bahan intan putih surge ini diciptakan oleh allah untuk  mereka yang bertakwa kepada Allah SWT  terdapat dalam surah An Nahl:30-31,berbuat atau melakukan amal shaleh terdapat dalam QS: Thaha:75-76,  QS :Fathir:32-33 sabar dalam stiap ujian dan kebahagiaan, menginfaqkan akan hartanya dan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan terdapat dalam QS : Ar-Ra�ad:22-23.

3. SURGA NAIM

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah  dari bahan Perak putih syurga ini diciptakan  untuk mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT dan beramal shaleh terdapat dalam QS:  Surah (Al Qalam: 34)

4. SURGA MA’WA

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah dari jamrud hijau syurga ini diciptakan  untuk  mereka yang bertakwa kepada Allah SWT terdapat dalam QS: An Najm: 15, beramal shaleh  terdapat dalam QS: As Sajdah: 19, dan takut kepada kebesaran Allah SWT serta menahan hawa nafsu terdapat dalam QS: An Naziat : 40-41)

5. SURGA DARUSSALAM

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah dari yakut merah syurga ini diciptakan  untuk mereka yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah SWT serta beramal shaleh.

6. SURGA DARUL MUQAMAH

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah dari i permata syurga ini diciptakan  untuk mereka yang bersyukur kepada Allah SWT. Syurga ini diciptakan untuk mereka yang bersyukur atas segala apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT. sebagaimana yg disebutkan di dalam surat Faathir ayat 35.

7. SURGA AL-MAQAMUL AMIN

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah dari permata putih syurga ini diciptakan  untuk  mereka yang bertakwa. Tiadak pernah menggunjing atau mencemooh saudara dan tetangganya atau menurut bahasa yang kekinian adalah bergosip.

8. SURGA KHULDI

adalah  surga yang diciptakan Oleh Allah dari marjan merah dan kuning syurga ini diciptakan  untuk mereka yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya (orang-orang yang bertakwa).