Sertifikat Pengganti.
By: Date: July 7, 2020 Categories: Pendidikan

Table of Contents

 Sertifikat Pengganti.

  1. Apabila rusak atau hilang, permohonan diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Surat keterangan hilang dari kepolisian atas permohonan yang bersangkutan.
  3. Sertifikat Pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang rusak atau hilang.
  4. Penyerahan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan Sertifikat Pengganti.
  5. Biaya permohonan Sertifikat Pengganti.

Cara Kerja Pejabat Penerima Pendaftaran Jaminan Fidusia.

  1. Memerikasa kelangkapan persyaratan permohonan.
  2. Apabila tidak lengkap, maka langsung dikembalikan,
  3. Apabila Lengkap:

ü Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

ü Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

ALUR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA